زاینده رود، اندیشه ای جگرسوز!

زاینده رود قلب شهر است؛ اهالی آن شهر با حضور آب، حتی با صدای آب خو می گیرند. مثل صدای قلب مادر برای بچه می ماند. آری رودخانه در شهر به مثابه‌ی مادرِ تک تک مردم یک شهر است…

آخرین اخبار