انجمن کتابخانه های عمومی بخش جرقویه علیا تشکیل جلسه داد

جلسه ی انجمن کتابخانه های عمومی بخش جرقویه علیا با هدف بررسی مشکلات و رفع نواقص این نهاد فرهنگی در محل بخشداری تشکیل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات