در انجمن نهضت مطالعه بخش بن رود مطرح شد:

افتتاح کتابخانه روستای جندان در دو ماه آینده/ کتابخانه ها در رفع چالش فرهنگی موثر است

ریس اداره کتابخانه های عمومی بخش بن رود از افتتاح کتابخانه روستای جندان در دو ماه آینده خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات