فتونیوز/ 15000 واحد صنعتی در 2سال گذشته تعطیل شد

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی: آمار رسمی نشان می دهد که طی دو سال گذشته بیش از 15 هزار واحد صنعتی تعطیل شده است؛ این در حالی است که آمار رسمی رقمی فراتر از این را نشان می‌دهد و تعطیلی این واحدها منجر به افزایش بیکاری و بزهکاری در جامعه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات