رئیس انجمن متخصصین پوست ایران:

بیماری‌های پوستی در حال افزایش است/ مراقب اشعه خورشید باشید

رئیس انجمن متخصصین پوست با بیان اینکه برخی بیماری های پوستی در قسمت هایی از کشور در حال شیوع است، گفت: مردم مراقب باشند، زیرا این بیماری در خیلی از مواقع در مراحل اولیه قابل تشخیص نیست.

عضو انجمن متخصصین پوست ایران

بلاهای وحشتناکی که ژل‌های زیبایی بر سر شما می‌آورند

یک عضو انجمن متخصصین پوست ایران گفت: واکنش‌های التها‌بی یا عفونیف یکی از عوارض ناگوار ناشی از تزریق ژل‌های فاقد کیفیت است.

آخرین اخبار

تبلیغات