رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران عنوان کرد؛

۲۰ ثانیه استراحت بعد از ۲۰دقیقه مطالعه

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران با اشاره به افزایش نمره عینک دانش آموزان پس از کنکور، گفت: این افراد بین مطالعه باید به چشم خود استراحت دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات