وجود روغن پالم در صنایع لبنی را رد نمی‌کنم/ تخلف گسترده نیست

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران گفت: وجود روغن پالم را در برخی از محصولات لبنی رد نمی کنم اما امکان تخلف گسترده در صنایع لبنی وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات