انجمن شیمی امریکا منتشر کرد

فرآیندهای شیمیایی بدن در هنگام مرگ

انجمن شیمی امریکا فیلمی منتشر کرده که فرآیند گام به گامی که هنگام مرگ برای بدن رخ می‌دهد را به نمایش می‌گذارد.

آخرین اخبار