آمار برداشت‌های زاینده‌رود کمتر از آب رهاسازی شده است

امینی: کنترل خاصی روی برداشت‌های زاینده‌رود نیست

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: کنترل خاصی روی برداشت‌ها نیست چه برای شرب و صنعت و هر چه قدر ما بخواهیم نظارت کنیم مقاومت می‌کنند بااینکه مصوبه داریم که صنف کشاورزی باید نظارت کند مقاومت می‌کنند.

آخرین اخبار