عضو هیئت‌مدیره انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان:

خشکسالی زندگی بیشتر مردم اژیه را مختل کرده است

عضو هیئت‌مدیره انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: خشکسالی زندگی بیشتر مردم اژیه را مختل کرده است.

آخرین اخبار