رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان

آب زاینده‌رود اسفندماه امسال دوباره در اصفهان جاری می‎شود

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی و میزان بارش‌ها در استان، آب زاینده‌رود در نیمه نخست یا دوم اسفند امسال دوباره برای رفع مشکل کشاورزان اصفهان جاری می‌شود.

محمدرضایی مطرح کرد:

زنده بودن زاینده‌رود تا زمان بازگشایی سد/احتمال بازگشایی در اسفندماه

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: تا زمان بازگشایی دوباره سد زاینده‌رود در نیمه اول یا دوم اسفند سهمیه آبی برای زنده بودن این رودخانه و جاری بودن سطحی آب در آن در نظر گرفته شده است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

کشاورزان اصفهان هیچ خسارتی دریافت نکرده‌اند

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: خسارت 6 سال گذشته کشاورزان استان اصفهان بیش از 6 هزار و 200 میلیارد تومان است، اما تاکنون هیچ‌گونه خسارتی به کشاورزان پرداخت نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات