رئیس انجمن حمایت از کشاورزان استان اصفهان در گفت‌و‌گو با تسنیم:

آب رهاشده در زاینده‌رود تنها ۴۰ درصد از کشت کشاورزان را جبران می‌کند

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: آب رهاشده در رودخانه زاینده‌رود تنها ۴۰ درصد از کشت کشاورزان را جبران می‌کند و با توجه به مدت رهاسازی، کشاورزان نمی‌توانند همه زمین خود را کشت کنند.

آخرین اخبار