رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب:

می توانیم در طراحی و دوخت چادر در دنیا برندساز باشیم/ماجرای افزایش تعرفه پارچه چادری یک توجیه است

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب گفت: در طراحی و دوخت چادر نه تنها مستقل هستیم بلکه می توانیم الگو ساز و برند ساز بازار چادر در دنیا باشیم و کشورهای دیگر از ما طرح و الگو بگیرند.

آخرین اخبار