یافته جدید محققان؛

احتمال انتقال ویروس کووید ۱۹ از طریق شیرمادر وجود ندارد

مطالعه اخیر محققان نشان می دهد انتقال بیماری کووید ۱۹ از طریق شیر سینه محتمل نیست.

آخرین اخبار