آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد؛

از مذهب جعفری تا ایدئولوژی الحادی۲۰۳۰

به راستی چگونه است مکتب علمی امام صادق (ع) اینگونه توانست امت اسلامی را یکپارچه برای علم آموزی بسیج کند و معارف حقۀ اهل بیت(ع) را به شریان های حیاتی جهان اسلام پمپاز کند، اما امروزه عده ای کج اندیش با تقلید ناقص و جاهلانه از گزاره های الحادی غرب هم چون سند ضد اسلامی 2030، تیشه بر ریشۀ ظرفیت های عظیم تمدنی و دینی ایران اسلامی می زنند.

حضرت آیت الله مظاهری:

مهمترین رسالت حوزه های علمیه انتقال مکتب غنی شیعه به نسل آینده است

رئیس حوزه علمیه اصفهان بابیان اینکه مهم‌ترین رسالت حوزه‌های علمیه را انتقال مکتب غنی شیعه از طریق روحانیت به نسل آینده دانستند و گفتند: این دُر گران‌بها از این نسل به نسل آتی جز با تلاش، کوشش، اهل دعا و توسل بودن و جدیت منتقل نخواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات