در بودجه ۹۳:

انتقال فاز دوم زاینده رود به یزد کلید می خورد

رییس انجمن صنفی کشاورزان اصفهان گفت: در لایحه بودجه سال آینده برای آبرسانی خط دوم زاینده رود به یزد بودجه معین شده است.

آخرین اخبار