معاون شهردار اصفهان:

پزشکان اصفهان هزینه جمع‌آوری زباله‌ مطب خود را پرداخت نمی‌کند

معاون شهردار اصفهان گفت: مصوب شده که برای جمع‌آوری زباله مطب‌ها از پزشکان هزینه دریافت شود اما تا به امروز شهرداری موفق به اخذ وجوهات از این صنف نشده‌ چرا که بسیاری از آنها حاضر به پرداخت این هزینه نیستند

آخرین اخبار