نیاز ضروری کلان شهر اصفهان به سه پایگاه انتقال خون

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: دو پایگاه انتقال خون در کلانشهر اصفهان وجود دارد و با توجه به جمعیت، کمبود اساسی در این زمینه احساس می شود؛ یکی از نیازهای ضروری اصفهان اضافه کردن دو و یا سه پایگاه انتقال خون است.

آخرین اخبار