استاندار اصفهان:

اجرای مصوبات ۹ گانه شورای عالی آب باید عملیاتی شود

استاندار اصفهان گفت: اجرای مصوبات ۹ گانه شورای عالی آب باید عملیاتی شود و همه باید به سمتی حرکت کنند که این مصوبات اجرایی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات