رئیس مجمع نمایندگان اصفهان:

اولویت ها در شورای عالی آب مشخص شده/ نباید احساسی سخن گفت

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: اولویت های مصرف آب در شورای عالی آب مشخص شده به گونه ای که بعد از تامین آب آشامیدنی، صنعت و کشاورزی لحاظ شده است ینابراین سخنان احساسی در این باره معنا ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات