سرپرست سازمان حج و زیارت گفت:

مأموران خاطی فرودگاه جده محاکمه شدند/ عربستان انتظارات ایران را تامین کند، مسیر اعزام حجاج ایرانی باز خواهد شد

سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: مذاکرات ما با طرف سعودی پیشرفت نسبی داشته و اگر در ارتباط با تحقق انتظارات مورد تاکید، به نتیجه دست پیدا کنیم، مسیر حج برای زایران ایرانی باز خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات