انتصاب شهردار کوهپایه انجام شد

امام جمعه شهر کوهپایه در جلسه معارفه شهردار کوهپایه گفت: مسئولیت ها نعمت است و می بایست قدر این نعمت را بدانیم زیرا مسئول در قبال پرسشی که از او می شود پاسخگو می باشد.

آخرین اخبار