برخی انتصابات صورت‌گرفته در اصفهان سؤال‌برانگیز است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی انتصابات صورت گرفته در اصفهان سؤال‌برانگیز است.

آخرین اخبار