استاد اخلاق و عرفان حوزه علمیه اصفهان:

مسئولان در انتصاب مدیران مالی دقت کنند

استاد اخلاق و عرفان حوزه علمیه اصفهان گفت: مسئولان در انتصاب مدیران مالی دقت کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات