انتشار نخستین تصاویر از دستگیری تفنگداران دریایی امریکایی

نخستین تصاویر از تفنگداران دریایی دستگیر شده توسط نیروی دریایی سپاه منتشر شد.

آخرین اخبار