رئیس پلیس تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان اصفهان:

مهارت استفاده از شبکه های اجتماعی و مصون ماندن از آسیب ها

رئیس پلیس تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان اصفهان گفت: همان طور که در محیط های واقعی مسائلی مثل: توهین و بی احترامی به افراد مخاطب هتک حیثیت و… بر هم زدن نظم اجتماعی و تشویش اذهان عمومی را به دنبال دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات