نماینده مردم اصفهان در مجلس:

انتشار فکت شیت ایرانی ضروری به نظر می رسد/ از حفظ عزت ایران کوتاه نخواهیم آمد

نماینده موافق انتشار فکت شیت ایرانی گفت: اگر دشمن بداند در هر قضیه ای محکم ایستاده ایم و از خطوط قرمز خود که رهبری و نکات ار ائه شده از سوی ایشان است کوتاه نمی آییم، نمی تواند ما را به نقطه اول بازگرداند.

آخرین اخبار