ریزگردهای اصفهان با چاشنی اورانیوم!

ریزگردهای ناشی از کانون سجزی خسارت های زیادی را به تاسیسات حساس، تجهیزات فرودگاهی، ریل، ساختمان ها و جاده های استان وارد کرده است.

آخرین اخبار