800 هزار مشترک اینترنتی در استان اصفهان

شبکه‌های اجتماعی و كاهش زمان باهم بودن/ سواد رسانه‌ای يعنی برخورد منتقدانه با محتوای رسانه

كاهش زمان باهم بودن و روابط عاطفی، فقر حركتی، به خطر افتادن حريم خصوصی افراد، از هم پاشيدگی بنيان خانواده و از بین رفتن ارزش‌های ایرانی اسلامی از جمله تهدیدات شبکه‌های اجتماعی است.

آخرین اخبار