به همت شهرداری حسن آباد انجام شد

آزمونی جهت انتخاب مدیر عامل کانون بانوان شهر حسن آباد

شهردار حسن آباد جرقویه گفت: بدون شک راه اندازی کانون بانوان می تواند راهی بسوی شناسایی قابلیت ها و توانمندی های بانوان باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات