نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی

رضایت از عملکرد زرگرپور در حوزه آب / برخی بخاطر وابستگی ها منافع استان را نادیده میگیرند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتخاب استانداران فقط مشاوره می دهند و به نوعی پیشنهادی از قوه مقننه به قوه مجریه است یعنی این نهایت دخالت یک نماینده در این باره است.

آخرین اخبار