مدیر عامل دهیاری های منطقه جرقویه علیا:

مژده مزایای استفاده از بیمه برای کشاورزان شهر نشین داده می شود

مدیر عامل دهیاری های منطقه جرقویه علیاگفت: با مصوبه جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، بیمه کردن کشاورزان ساکن شهرها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نه به خاطر اعتدال؛

شرایط سیاسی تغییر مدیران اصفهانی را به تعویق انداخته است

استاندار اصفهان گفت: به دلیل وجود فضای سیاسی در اصفهان، تغییر مدیران دستگاه های اجرایی استان به تعویق افتاده است.

آخرین اخبار

تبلیغات