کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

انتخاب مجدد روحانی برای دوره دوم بستگی به بهبود شرایط اقتصادی است/ به روز نبودن، مشکل اصولگرا در انتخابات اخیر

قادری گفت: امروز دیگر تاکتیک تخرب احمدی نژاد از سوی دولتمردان برای رای آوری و خارج کردن رقیب از میدان رقابت جوابگو نیست، بنابراین دولتمردان سعی در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم برای رای آوری باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات