انتخاب سخت مدیران باشگاه سپاهان

تب انتخاب سرمربی سپاهان بالا گرفت / گزینه داخلی یا خارجی؟

حساسیت بالای انتخاب گزینه‌ای مناسب برای رهنمون کردن سپاهان در مسیر قهرمانی کار مدیران این باشگاه را سخت و حساس کرده است.

آخرین اخبار