وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

شانس مجدد دیپلم‌های سال84 به بعد

وزیر آموزش و پرورش گفت: متقاضیان فقط یک بار و به صورت داوطلب آزاد در امتحانات خرداد، شهریور و دی شرکت کنند تا بتوانند با افزایش معدل دیپلم، ضریب قبولی خود در کنکور سال آینده دانشگاه ها را افزایش دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات