برگزاری دومین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

دومين دوره انتخابات اعضاي هيئت مديره و بازرس نظام صنفي كشاورزي شهرستان اصفهان با حضور كشاورزان منطقه جرقويه عليا آغاز شد.

آخرین اخبار