رحمانی‌فضلی:

اداره اقتصادی کشور به روش متمرکز در هیچ جا مرسوم نیست/ تشکیل 3 جلسه شورای آب برای حل بحران اصفهان

وزیر کشور گفت: برای اصفهان 3 جلسه شورای آب و چندین جلسه تخصصی در حوزه آب تشکیل شد و همه تلاش‌ها به این خاطر بوده است که مردم اصفهان به خصوص مشکلات مردم شرق اصفهان که بیشتر از همه در خصوص خشکسالی تأثیر گرفته بودند؛ حل شود.

آخرین اخبار