تا انتخابات اسفند 98؛

کارآمدی معیاری برای انتخاب نماینده اصلح

نماینده اصلح نباید به جریان های سیاسی تعهد دهد بلکه باید به ملت و نظام و همچنین اهداف نظام تعهد داشته باشد و در این صورت کارآمدی را به درستی می توان در این نماینده بر حسب شرایط مذکور مشاهده کرد.

حتما بخوانید؛

9 نکته درباره انتخابات 94 +جدول

مردم همه شرکت کنند در انتخابات حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند.

فرماندار شهرستان اصفهان:

شهرستان اصفهان گسترده ترین ظرفیت انتخاباتی، بعد از تهران را داراست/ مشارکت مردمی مظهر عزت و اقتدار نظام است

فرماندار اصفهان در جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان اصفهان گفت: انتخابات ابروی نظام است و باید در سلامت کامل برگزار شود.

در جلسه معتمدین هیئت اجرایی؛

اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در اصفهان تعیین شد

8 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان اصفهان در جلسه معتمدین هئیت اجرایی تعیین شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات