نگاهی به کارنامه ضعیف اقتصادی مجلس دهم/فرصت‌ بزرگی که از دست رفت

نگاهی به وضعیت مهمترین طرح ها و لوایح اقتصادی بررسی شده در مجلس دهم نشان می دهد عملکرد این دوره مجلس از لحاظ اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد.

هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بن رود انتخاب شدند

جلسه تعیین اعضای هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بخشداری بن رود برگزار شد.

آخرین اخبار