مدیرکل امور اتباع خارجی استان اصفهان خبر داد:

برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در اصفهان

سلیمانی مدیرکل امور اتباع خارجی استان اصفهان گفت: انتخابات پارلمانی عراق در اصفهان همزمان با هشت استان دیگر در کشور به مدت دو روز برگزار و در عراق روز شنبه 22 اردیبهشت برگزار می شود.

آخرین اخبار