برگزاری دومین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

دومين دوره انتخابات اعضاي هيئت مديره و بازرس نظام صنفي كشاورزي شهرستان اصفهان با حضور كشاورزان منطقه جرقويه عليا آغاز شد.

انتخابات نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان برگزار شد

رای مردم به نمایندگان در راستای حمایت آنان از طریق قانون است

مسئول مرکز خدمات براآن جنوبی گفت: صنف کشاورزان می بایست در راستای رفع مشکلات این قشر با رعایت سلسله مراتب اداری پیگیری های لازم را انجام دهند.

مجمع عمومی صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان به صورت هماهنگ برگزار می شود

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی زاینده رود گفت: انتخاب نمایندگانی از بین کشاورزان با هدف رسیدگی به حقوق آنان در راستای قانون از نتایج پیشروی صنف کشاورزی است.

آخرین اخبار

تبلیغات