انتخابات مجلس 98 کلید انتخابات 1400 است

عضو شورای عالی مجمع نیروهای انقلاب اصفهان گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات دور یازدهم مجلس تقویت استحکام درون تشکیلاتی با تشکیل یک مجلس جوان انقلابی است، این انتخابات کلید انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 است و برای تدارک یک دولت جوان و انقلابی نیاز به یک مجلس انقلابی داریم.

آخرین اخبار

تبلیغات