فرماندار شهرستان اصفهان:

حماسه 22 بهمن، طلیعه ای برای حضور باشکوه در انتخابات است

فضل الله کفیل گفت: هیات اجرایی بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی را تبیین و تخلفات در این زمینه را رصد و پیگیری نموده و با دقت اوضاع را کنترل می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات