تنور انتخابات در مرحله رسیدگی به اعتراضات داغ تر شد؛

رقابت ۳۷ نفر برای هر کرسی نمایندگی مجلس دهم در شهرستان اصفهان

حدود ۱۶ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شهرستان اصفهان در مرحله رسیدگی به اعتراضات تأیید صلاحیت شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات