رئيس ستاد انتخابات كشور

ثبت نام انتخابات شوراها از ٣٠ اسفندماه آغاز می‌شود

رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: کار بررسی و قانونی تشکیل هیات‌های اجرایی برای انتخابات شوراها از ۲۵ اسفند ماه آغاز و 30 اسفند ثبت نام برای انتخابات شوراها انجام مي شود.

آخرین اخبار