بیانیه دفتر امام جمعه شهر ورزنه به کشاورزان

دفتر امام جمعه شهر ورزنه در پیامی حضور پررنگ و دلسوزانه و همچنیین آگاهانه کشاورزان منطقه شرق اصفهان بخصوص بخش بن رود را درانتخابات هیات مدیره صنف کشاورزان ارج نهاد.

آخرین اخبار

تبلیغات