رئیس اداره آموزش و پرورش بن رود:

مدارس جولانگاه احزاب و افراد سیاسی نیست

محمد حیدری گفت: در زمینه برگزاری انتخابات وظیفه آموزش و پرورش تشویق مردم به حضور حداکثری و جلوگیری از انجام تبلیغات توسط احزاب و گروه های سیاسی در مدارس است.

در مراسم تودیع بخشدار جرقویه علیا مطرح شد؛

نقش مهم شرق اصفهان در انتخابات / رای افراد به دور از تعصبات شخصی و گروهی باشد

بخشدار جديد جرقويه عليا با حضور فرماندار اصفهان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد، دهیار و شورای اسلامی روستاها و مسئولین منطقه معرفی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات