فرماندار شهرستان اصفهان:

شاهد حضور گسترده مردم در روز قدس خواهیم بود/ در انتخابات شورای شهر بهارستان قبل از شمارش آرا اعتراض صورت گرفته بود

فرماندار شهرستان اصفهان در خصوص شورای شهر بهارستان گفت: در حالی‌ که هنوز شمارش آرا انجام نشده بود حدود 60 نفر از شهرستان بهارستان آمده و اعتراض خود را بیان کردند و نسبت به آرا اعتراض داشتند، من به عنوان فرماندار باید از رأی مردم محافظت کنم و اگر هم تخلفی بوده باید به هیأت اجرایی گزارش می‌شد تا پس از بررسی به آن جواب داده شود.

گفتگو با حجت الاسلام علی شهریاری

جاده باریک فرمانداری اصفهان: افشای روابط و درخواست ابطال انتخابات شورای شهر بهارستان

این نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر بهارستان با تاکید بر لزوم افشاء تخلفات انتخاباتی، نتایج انتخابات شورای اسلامی این شهر را بی اعتبار دانسته و گفت: رواج نوعی بدبینی در بدنه مردمی بهارستان مخلوق اقدامات ناصواب تعدادی از مسئولان و تعدادی از نامزدها است

آخرین اخبار

تبلیغات