همزمان با چهارمین دوره انتخابات شورای شهرستان؛

نماینده بهارستانی بر صندلی ریاست شورای شهرستان اصفهان تکیه زد/ لزوم وحدت پرهیز از مسائل حاشیه ایست

در جلسه امروز انتخاب هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهرستان اصفهان علی بهرامی نماینده شورای اسلامی شهر بهارستان ریاست شورای شهرستان را از صفرعلی عرب زاده نماینده شورای اسلامی شهر زیار تحویل گرفت.

در جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان اصفهان:

عرب زاده بر ریاست شورای شهرستان اصفهان تکیه زد

جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان اصفهان برای سال دوم فعالیت این شورا، در محل استقرار شورای مذکور، واقع در فرمانداری اصفهان، برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات