استاندار اصفهان

ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش ساعات پیک مصرف برق در تابستان

استاندار اصفهان گفت: از آنجا که در تابستان با کمبود احتمالی برق مواجه خواهیم بود ، در این راستا وزارت نیرو ساعاتی را مشخص می‌کند و با مشوق‌ها، ساعات پیک مصرف برق را کاهش می‌دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات